Privacy Policy

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 18 december 2019

www.biobrix.eu (‘Website’) is de Webshop van Flex Technologies Limited, hierna ‘Biobrix’ genoemd.

Identiteit en contactgegevens

FlexTechnologies Limited

Geregistreerd kantoor: 67 Wingate Square, London SW4 0AF United Kingdom

Geregistreerd nummer: 07746432

BTW nummer: BE0735.763.509

Telefoon:

E-mail: info@biobrix.eu

Persoonlijke gegevens verwerkt

Biobrix is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en zorgt ervoor dat alle persoonlijke gegevens die van de klanten worden ontvangen strikt vertrouwelijk worden behandeld, alleen voor de hieronder vermelde doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Biobrix gebruikt de verzamelde persoonlijke gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

• Wanneer u een bestelling plaatst, vraagt Biobrix uw voor- en achternaam, telefoon, e-mailadres, afleveradres, factuuradres en betalingsgegevens om uw bestelling te verwerken, om u op de hoogte te houden van de voortgang en om de bestelling te kunnen bezorgen bij u. Ook deze informatie wordt gebruikt om de bestelling te bezorgen en om facturen en / of offertes op te stellen. Tijdens het bestelproces gebruiken we een beveiligde server. Al uw gegevens worden verzonden via de Secure Socket Layer (SSL) -technologie en gecodeerd om ervoor te zorgen dat alleen u en wij deze kunnen zien. We ontvangen uw betalingsgegevens niet, maar worden veilig rechtstreeks naar uw bank of onze betalingsverwerker verzonden.

• Wanneer u een account aanmaakt, vraagt Biobrix om uw voornaam en achternaam, e-mailadres, wachtwoord, factuur- en afleveradres, zodat u dit niet bij elke nieuwe bestelling hoeft in te voeren. Een ander voordeel van een account is dat u eenvoudig uw eigen bestelgeschiedenis kunt bekijken.

• Biobrix bewaart, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestellingen en het gebruik van onze diensten. Hiermee kunnen we de website personaliseren.

• Biobix gebruikt uw e-mailadres met uw voorafgaande toestemming om speciale aanbiedingen, promoties en nieuwsbrieven te verzenden en u te informeren over de ontwikkeling of wijzigingen van de website. Als u dit niet langer op prijs stelt, kunt u zich afmelden op de website.

• Als u reageert op een promotie of wedstrijd, vragen wij u om uw naam, adres en e-mailadres. We gebruiken deze informatie om de promotie uit te voeren, om de winnaar (s) aan te kondigen en om de respons op onze marketingcampagnes te meten.

Toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken

Om uw bestelling op de website te bevestigen, moet u akkoord gaan met onze algemene voorwaarden en de huidige privacyverklaring. Hierbij stemt u ermee in dat wij uw gegevens kunnen gebruiken voor het doel van de bestelling. U moet vervolgens een aantal betalingsgegevens invoeren om de betaling / bestelling te voltooien. Wilt u geen persoonlijke gegevens verstrekken via onze webshop? Dan kunnen we de bestelling niet voltooien en aan u leveren.

Opslag van persoonlijke gegevens

Het basisprincipe voor het opslaan van persoonlijke gegevens is dat alle gegevens niet langer dan noodzakelijk worden opgeslagen. Biobrix zal daarom persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitzonderingen hierop zijn de gegevens die we langer moeten bewaren, omdat de wet ons daartoe verplicht.

Persoonlijke gegevens delen

Biobrix zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Koekjes

Biobrix maakt, op uw toestemming, gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die zich op uw computer bevinden. Cookies worden aangemaakt wanneer u een website bezoekt. Ze worden gebruikt om stukjes informatie op te slaan over uw interacties met de website, die de webserver later kan gebruiken bij het verwerken van uw sessies. De cookie is specifiek voor u en kan worden gelezen door de webserver (bij interactie ermee) of door programma's op uw computer, tablet of smartphone.

Waarvoor worden cookies gebruikt? Een reden voor een cookie is om u te identificeren. Als u zich aanmeldt bij een website en uw browser sluit en deze vervolgens weer opent, weet de website dat u het bent omdat die cookie bestaat (deze is gemaakt toen u zich aanmeldde). Cookies kunnen allerlei informatie opslaan, zoals uw voorkeuren, uw browsertype, uw locatie, enz. Deze informatie kan worden gebruikt om uw ervaring te verbeteren.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Biobrix en hebt u het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens sturen naar info@biobrix.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machineleesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit om uw privacy te beschermen. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. We willen er ook op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming, de Nederlandse Autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt dit doen via de volgende link: https: // autoriteit Individual data.nl/nl/contact-with-de-autoriteit- Individual data / tip-ons

Bescherming van persoonlijke gegevens

Biobrix neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@biobrix.eu

Nog vragen?

Als u vragen heeft over het privacybeleid van Biobrix, kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. Als wijzigingen in ons privacybeleid noodzakelijk zijn, vindt u altijd de meest recente informatie op deze pagina.

The item has been added to your basket

Continue Shopping
Proceed To Checkout